Letiště Benešov

Letiště Benešov - LKBE

Provozovatel:

Město Bystřice prostřednictvím Letiště Benešov, příspěvková organizace

Druh letiště:

Veřejné vnitrostátní a neveřejné (pouze pro vybraný okruh uživatelů) mezinárodní (základní dokumenty)

Druhy letů:

Denní lety za viditelnosti

Umístění a rozloha:

5,6 km jihozápadně od města Benešov při silnici z nádraží Bystřice do Nesvačil; rozloha 50,4 ha

Dráhový systém:

Dráha 09/27 o rozměrech 60 x 750 m

Dráha 06/24 o rozměrech 60 x 730 m

Rádiové spojení:

Na kmitočtu 118,000 MHz s volací značkou "BENE RADIO"

Na kmitočtu 134,825 MHz (pouze pro poslech) lze po zaklíčování dostat předběžnou informaci LKBE. Služba funguje v provozní době služby poskytování informací.

Ceník poplatků, vybíraných na letišti Benešov:

Ceny jsou včetně DPH 21 % / Price list of the taxes including VAT

Přistávací poplatky / Landing fees

(v závorce poplatky v období 1.12. až 31.3.)

 • Kluzák / Glider - 21 Kč
 • ULL, motorizovaný kluzák
  Ultralight, motorized glider - 35 Kč (45 Kč)
 • Letoun do / Airplane to for 1500 kg MTOV - 60 Kč (75 Kč)
 • Letoun nad / Airplane over 1500 kg MTOV - 130 Kč (180 Kč)

Parkovací poplatky / Parking fees

 • ULL do 7 hodin / Ultralight airplane to for 7 hours - 35 Kč
 • Letoun do 7 hodin / Airplane to for 7 hours - 60 Kč
 • Od 7 do 24 hodin / Between 7 and 24 hours - 120 Kč
 • Každý další den / Each following day - 60 Kč

Poplatky jsou splatné před odletem.

Ostatní poplatky / Other fees

 • Kempování (za osobu a den)
  Camping - per person and day - 50 Kč
 • Parkování automobilu do 3500 kg (za den)
  Car parking up to 3500 kg (per day) - 20 Kč
 • Parkování automobilu nad 3500 kg (za den)
  Car parking over 3500 kg (per day) - 30 Kč
 • Parkování přívěsu (za započatý měsíc)
  trailer parking (per month) - 100 Kč
 • Kompenzace 1 letounu na kompenzačním kruhu - 60 Kč
 • Zajištění celního a pasového odbavení
  za letoun do 4 osob - 250 Kč,
  každá další osoba 60 Kč
 • Ostatní užívání letiště - cena dohodou

Letecký provoz:

(odlišnosti od normálu)

Vzhledem ke značné hustotě letů (převážně výcvikových) po okruhu jsou pro provoz často využívány obě dráhy současně:

Při východním proudění se dráha 09 používá pouze pro přistání a dráha 06 pro vzlety a letmá přistání.

Při opačné situaci je dráha 27 používaná pouze pro vzlety a dráha 24 pro přistání a letmá přistání.

Vzlety a přistání kluzáků a vlečných letounů mohou být organizovány odlišně. Z tohoto důvodu je třeba před příletem navázat rádiové spojení pro zjištění situace na letišti.

V případě absence rádiového spojení je nutný koordinační dohovor (při příletu telefonicky, při odletu osobně) s dispečerem služby poskytování informací. Dále je možné využít návěsti (pro vzlet na TWR, pro přistání v návěstním čtverci).

Přestože není výjimkou, že se na okruhu nachází pět letounů najednou, není se čeho obávat, neboť na letišti téměř nepřetržitě působí letištní letová informační služba, jejíž dispečeři jsou připraveni ochotně poskytnout pomoc.


* * * * * * * * * *

Webmaster         Copyright: Letiště Benešov & Vl. Hadač 2000-2015        Úvodní strana