Modeláři na Nesvačilech

… co (a jak to) bylo

Premiéra velkých akrobatů

5. června 1999


Ze soutěže, inspirované velkým počtem akrobatických speciálů na loňském podzimním setkání obřích modelů, nakonec sešlo. Přijeli totiž jen čtyři odvážní piloti, kteří se nenechali odradit příliš náročnou sestavou, převzatou z Německa. Přesto by mohlo toto setkání možná vejít do dějin. Byly na něm totiž vytvořeny předpoklady pro "uzákonění" kategorie F3A-X v českých zemích a vůbec pro její rozšíření.

Ctyri.jpg (49777 bytes) Čtyři stateční: zleva Zdeněk Šteigl, Antonín Zedek, Marek Dušek a Radek Černík při nejdůležitějším bodu setkání - debatě s ing. Jiřím Havlem nad sestavou Evropského poháru a nad návrhem pravidel pro nás.

Základ stavebních a soutěžních pravidel kategorie F3A-X by měl být co nejjednodušší - co nejméně stavebních a technických omezení a letová čás sestávající ze tří soutěžních letů. Ve dvou z nich budou piloti předvádět třem bodovačům povinnou sestavu (každý rok jinou), ve třetím pak volnou, která sice bude muset sestávat z obratů určité obtížnosti, ale hodnotit se bude jako celek. Podle pořadí dosaženého při povinné a při volné sestavě bude vyhlášen vítěz soutěž. Zatím můžete přemýšlet nad připojeným popisem povinné sestavy pro příští rok.

DepoX.jpg (44608 bytes) V roce 2000 se uskuteční seriál soutěží F3A-X ZDZ-Zedek Cup, sestávající nejméně z pěti soutěží - první bude na jaře na Nesvačilech, závěrečná bude součástí Setkání obřích modelů na letišti Benešov. Na ní také budou předány ceny absolutním vítězům, které věnují firmy ZDZ (motor 60 cm3) a Zedek (laminátové díly na model Supra Star, ladění tlumič výfuku, vrtule atp.). Přehled soutěží a přesná pravidla seriálu budou včas zveřejněny jak v tisku, tak na zde.

Pokud nechcete čekat, můžete si novou kategorii vyzkoušet již letos: První soutěž, byť zkrácená (jeden let s povinnou a jeden let s volnou sestavou) je vypsána jako součást letošního Setkání obřích modelů na letišti Benešov na sobotu 18. září. Nejúspěšnější piloti si kromě pohárů vybojují i právo vystoupit v hlavním nedělním programu!