Letecký modelář.cz
galerie

Letecký modelář
galerie

Aero05mod3

Modelá?ské expozici dominovaly ob?í stánky obou hlavních n?meckých modelá?ských organizací. Hned vedle veletr?ního sídla DMFV si mohla dítka pod dohledem zku?ených vyzkou?et lepení i létání.

ZPĚT