Letecký modelář.cz
galerie

Letecký modelář
galerie

Aero05Vsunny

Aparát, nad kterým dodnes z?stávám v údivu: Za gondolou posádky je nijak jednoduché motorové lo?e, nesoucí ?ty?i jednoválce Hirth po 28 k s ?emenovými reduktory, pohán?jícími ka?dý vlastní vrtuli - tu ta?nou, tu tla?nou. (Jak vlastn? správn? ozna?it ta?nou vrtuli tla?né pohonné jednotky?) Celé se to jmenuje Sunny, první let byl v ?íjnu 2004 a existuje i oby?ejn?j?í, jednomotorová verze.

ZPĚT