Letecký modelář.cz
galerie

Letecký modelář
galerie

Aero05VantaresF

P?ístrojová deska v?tron? Antares s p?ehledným displejem, informujícím nap?íklad o tom, ?e provozní nap?tí pohonné jednotky je 276 V.

ZPĚT