Letecký modelář.cz
galerie

Letecký modelář
galerie

Aero05VantaresB

Elektrolet je skute?ností! V?tro? Antares firmy Lange Flugzeugbau (rozp?tí 20 m) je vypaven skláp?cí p?ídavnou pohonnou jednotkou s elektromotrem o výkonu 42 kW, napájeným ze sady LiOn akumulátor? (podrobnosti o nich se mi nepoda?ilo zjistit). Ve?kerá elektronika je v trupu, tak?e sta?í v?tro? p?ipojit k síti 220 V, po?kat dev?t hodin a pak a? 15 minut "vr?et". Udávaná stoupavost je 4,4 m/s, tak?e na jedno nabití by m?l v?tro? nastoupat více ne? t?i kilometry!

ZPĚT